logo
oblast využití elektrod TMS je velice široká:

potravinářství

měření pH v mléce, jogurtech, sýrech, másle, majonésách, kečupu, ...

měření pH v ovocných nápojích, pivu, víně, ovoci a zelenině, ...

školství, vodohospodářství

měření pitných vod, odpadních vod, kotelní vody, ...

sledování kvality vody v plaveckých bazénech

zdravotnicví

měření krve a krevních derivátů, moče, prostředí v žaludku, ...

biologické vzorky, biochemická měření

kontrola životního prostředí, zemědělství

půdní výluhy, krmné směsi, rostlinné extrakty, ...

akvaristika, rybářství, papírenský průmysl, geologický průmysl

využití měření pH a vodivosti při geologických vrtech

galvanické lázně, metalurgie, chemický průmysl

sledování pH při mnoha chemických procesech, výrobách

léčiva, kosmetika, sklářský průmysl, výzkum

TMS měřicí systémy 468 31 Malá Skála 385 tel/fax: 481 120 053, mobil: 604 165 572, e-mail: